M/K Hermes

Hermes er et eksempel på en såkalt Nygaardsvoldskutter. På oppdrag fra regjeringen Nygaardsvold ble det i siste halvdel av 1930-årene konstruert en type dekket fiskekutter med motor som det ble knyttet gode låne- og finansierings-ordninger til. Hensikten med dette var å styrke småskipsverftene på kysten og bidra til at fiskerne fikk mer hensiktsmessige og trygge båter i form av dekkede og motoriserte fartøyer. I 30-årene var økonomien i fiskeriene svært dårlig, og mange holdt fremdeles fast på de åpne båtene. Nygaardsvoldkutterne bidro til både å øke sikkerheten og bedre arbeidsforholdene for fiskerne. Hermes er skrogmessig uendret siden den ble bygget i 1938, og riksantikvaren har valgt å prioritere Hermes som representant for denne viktige epoken i norsk fiskerihistorie.

Restaureringsstøtte fra Riksantikvaren

Etter mange år i dvale har M/K Hermes fått 350 000 kroner fra Riksantikvaren til videre restaureringsarbeid: hekk, spant, rekkestøtter og dekk. Etter planen skal arbeidet gjøres ved Bremsnes båtbyggeri på Averøya i løpet av sommeren. Og når dette er gjort, skal båten være i skrogmessig toppform. Ventetida har imidlertid vært lang, og i mellomtiden har gubbene rundt båten blitt eldre og færre. Når båten nå blir ferdigstilt ønsker vi å legge til rette for at båten får et mer aktivt liv, og kan være til glede for flere. Vi ønsker oss derfor flere medlemmer. Hvis du synes bevaring og bruk av en 40 fots motorkutter fra 1938 høres spennende ut, ta kontakt med Arnstein Hansen, tlf. 90 01 98 01. Båten kan du se på Fosenakia.

 

Norsk fortøyvernforening

M/K Hermes er registrert som verneverdig båt i matrikkelen til Norsk Fartøyvernforening